Skip to main content

AJAX

AJAX (Asynchronní JavaScript a XML) je soubor technik vývoje webových aplikací, který využívá různé webové technologie na straně klienta k vytváření asynchronních webových aplikací. Pomocí…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

Apache

Projekt Apache HTTP Server je snaha o vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom vytvoriť robustný, komerčný, funkčný a voľne dostupný zdrojový kód servera…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

Backend

Vo svete počítačov je "backend" akákoľvek časť webovej stránky alebo počítačového programu, ktorá nie je viditeľná pre používateľov. V kontraste s frontendom, ktorý označuje používateľské…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

C++

C++ je univerzálny programovací jazyk, ktorý vytvoril Bjarne Stroustrup ako rozšírenie programovacieho jazyka C - ako "C s triedami". Jazyk sa časom výrazne rozšíril a…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

Caching

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte sa používa na optimalizáciu rýchlosti načítania webovej stránky. Väčšina webových lokalít musí pri každej návšteve generovať nový kód PHP, ale vďaka…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

Content Delivery Network (CDN)

Síť pro doručování obsahu Content Delivery Network (CDN) je geograficky rozprostřená síť proxy serverů a jejich datových center. Cílem je zajistit rychlé načítání webových stránek…
Petr Sanetrník
24 března, 2022

CSS

Kaskádové štýly je jazyk štýlov používaný na opis prezentácie napísanej v programovacom jazyku, ako je HTML. CSS je spolu s HTML a JavaScriptom základnou technológiou…
Petr Sanetrník
25 března, 2022

Frontend

Frontend softvérového programu alebo webovej lokality je všetko, s čím používateľ komunikuje. Z hľadiska používateľa je frontend synonymom používateľského rozhrania. Z pohľadu vývojára je to…
Petr Sanetrník
25 března, 2022

FTP

Protokol FTP (File Transfer Protocol) je štandardný komunikačný protokol používaný na prenos počítačových súborov zo servera na klienta v počítačovej sieti. Protokol je založený na…
Petr Sanetrník
25 března, 2022

HTML

HyperText Markup Language alebo HTML je programovací jazyk určený na zobrazenie vo webovom prehliadači. Môže byť doplnený technológiami, ako sú kaskádové štýly (CSS) a skriptovacie…
Petr Sanetrník
25 března, 2022