Skip to main content

Caching

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte sa používa na optimalizáciu rýchlosti načítania webovej stránky. Väčšina webových lokalít musí pri každej návšteve generovať nový kód PHP, ale vďaka ukladaniu do vyrovnávacej pamäte môže webová lokalita používať statický kód PHP, ktorý sa aktualizuje len pri zmenách na lokalite.

Vo výpočtovej technike je caching vrstva vysokorýchlostného ukladania údajov, ktorá ukladá podmnožinu údajov, zvyčajne prechodného charakteru, takže budúce požiadavky na tieto údaje sú obslúžené rýchlejšie, ako je to možné pri prístupe k primárnemu úložisku údajov. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte umožňuje efektívne opakované použitie predtým načítaných alebo vypočítaných údajov.

Údaje v medzipamäti sa zvyčajne ukladajú v hardvéri s rýchlym prístupom, napríklad v pamäti RAM (random-access memory), a môžu sa používať aj v korelácii so softvérovým komponentom. Hlavným účelom vyrovnávacej pamäte je zlepšiť výkon načítavania údajov znížením potreby prístupu k základnej pomalšej vrstve ukladania.

Medzipamäte sa môžu používať a využívať v rôznych technologických vrstvách vrátane operačných systémov, sieťových vrstiev vrátane sietí na poskytovanie obsahu (CDN) a DNS, webových aplikácií a databáz. Používanie vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť latenciu a zlepšiť IOPS pri mnohých aplikáciách náročných na čítanie, ako sú portály s otázkami a odpoveďami, hry, zdieľanie médií a sociálne siete. Informácie ukladané do vyrovnávacej pamäte môžu zahŕňať výsledky databázových dotazov, výpočtovo náročné výpočty, požiadavky/odpovede API a webové objekty, ako sú HTML, JavaScript a obrazové súbory. Výpočtovo náročné pracovné záťaže, ktoré manipulujú so súbormi údajov, ako sú napríklad odporúčacie motory a vysoko výkonné výpočtové simulácie, tiež využívajú výhody dátovej vrstvy In-Memory, ktorá funguje ako vyrovnávacia pamäť. V týchto aplikáciách je potrebné v reálnom čase pristupovať k veľmi veľkým dátovým súborom na klastroch strojov, ktoré môžu zahŕňať stovky uzlov. Vzhľadom na rýchlosť základného hardvéru predstavuje spracovanie týchto údajov v diskovom úložisku pre tieto aplikácie významné úzke miesto.