Skip to main content

C++

C++ je univerzálny programovací jazyk, ktorý vytvoril Bjarne Stroustrup ako rozšírenie programovacieho jazyka C – ako „C s triedami“. Jazyk sa časom výrazne rozšíril a v súčasnosti má objektovo orientované, generické a funkcionálne prostriedky, ako aj nízkoúrovňovú manipuláciu s pamäťou.

Takmer vždy je implementovaný ako kompilovaný jazyk a kompilátory pre tento jazyk poskytuje mnoho výrobcov vrátane Free Software Foundation, LLVM, Microsoft, Intel, Oracle a IBM, vďaka čomu je dostupný na mnohých platformách.

Jazyk bol navrhnutý s ohľadom na programovanie systémov s obmedzenými zdrojmi a vstavaného softvéru a rozsiahlych systémov, pričom jeho hlavnými vlastnosťami sú výkon, efektívnosť a flexibilita použitia.

Jazyk sa osvedčil aj v mnohých iných oblastiach, pričom jeho hlavnou silnou stránkou je softvérová infraštruktúra a aplikácie s obmedzenými zdrojmi vrátane desktopových aplikácií, videohier, serverov (napr. elektronický obchod, webové vyhľadávanie alebo databázy) a aplikácií vyžadujúcich vysoký výkon (napr. telefónne prepínače alebo vesmírne sondy).

Jazyk je štandardizovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), pričom najnovšiu verziu normy ratifikovala a zverejnila ISO v decembri 2020 ako ISO/IEC 14882:2020. Pred prvou štandardizáciou v roku 1998 jazyk vyvíjal dánsky informatik Bjarne Stroustrup v Bellových laboratóriách od roku 1979 ako rozšírenie jazyka C; chcel vytvoriť efektívny a flexibilný jazyk podobný jazyku C, ktorý by zároveň poskytoval vysokoúrovňové funkcie na organizáciu programov.