Skip to main content

Content Delivery Network (CDN)

Síť pro doručování obsahu Content Delivery Network (CDN) je geograficky rozprostřená síť proxy serverů a jejich datových center. Cílem je zajistit rychlé načítání webových stránek nebo obsahu vzhledem ke koncovým uživatelům z jakékoliv části světa.

Sítě CDN vznikly koncem 90. let 20. století jako prostředek ke zmírnění výkonnostních nedostatků internetu v době, kdy se internet začal stávat kritickým médiem pro lidi a podniky. Od té doby se sítě CDN rozrostly a dnes obsluhují velkou část internetového obsahu, včetně webových objektů (text, grafika a skripty), stahovatelných objektů (mediální soubory, software, dokumenty), aplikací (elektronické obchody, portály), živě vysílaných médií, streamovaných médií na vyžádání a stránek sociálních médií.

Sítě CDN jsou jednou z vrstev ekosystému internetu. Vlastníci obsahu, jako jsou mediální společnosti a prodejci elektronických obchodů, platí provozovatelům CDN za to, že jejich obsah doručí koncovým uživatelům. CDN zase platí poskytovatelům internetových služeb (ISP), operátorům a provozovatelům sítí za umístění svých serverů v jejich datových centrech.

CDN je zastřešující pojem zahrnující různé typy služeb doručování obsahu: streamování videa, stahování softwaru, zrychlování webového a mobilního obsahu, licencované/spravované CDN, transparentní cache a služby měření výkonu CDN, vyrovnávání zátěže, přepínání a analýzy Multi CDN a cloud intelligence. Dodavatelé CDN mohou přecházet do dalších odvětví, například do oblasti bezpečnosti s ochranou proti DDoS a firewally pro webové aplikace (WAF) a optimalizací WAN.