Skip to main content

FTP

Protokol FTP (File Transfer Protocol) je štandardný komunikačný protokol používaný na prenos počítačových súborov zo servera na klienta v počítačovej sieti. Protokol je založený na architektúre klient-server, ktorá používa oddelené riadiace a dátové spojenia medzi klientom a serverom. Protokol FTP sa štandardne používa na prenos údajov medzi servermi webových stranok.

Používatelia FTP sa môžu autentifikovať pomocou otvoreného textového prihlasovacieho protokolu, zvyčajne vo forme používateľského mena a hesla, ale môžu sa pripojiť aj anonymne, ak je server nakonfigurovaný tak, aby to umožňoval. Na zabezpečenie prenosu, ktorý chráni používateľské meno a heslo a šifruje obsah, sa často používa protokol SSL/TLS (FTPS) alebo sa nahrádza protokolom na prenos súborov SSH (SFTP).

Prvé klientske aplikácie boli programy s príkazovým riadkom vyvinuté pred tým, ako operačné systémy mali grafické používateľské rozhrania, a dodnes sa dodávajú s väčšinou operačných systémov Windows, Unix a Linux. Odvtedy bolo vyvinutých mnoho klientov a automatizačných nástrojov pre stolové počítače, servery, mobilné zariadenia a hardvér a protokol FTP bol integrovaný do rôznych aplikácií, napríklad do editorov HTML.

Bežné softvérové aplikácie (klienti) podporujú protokoly bezpečného prenosu súborov, podporujú SFTP (SHH File Transfer Protocol), populárnu bezpečnú alternatívu k FTP, a majú grafické používateľské rozhranie (GUI). Medzi najlepšie patria FileZilla, Cyberduck, FireFTP, Transmit a Total Commander.