Skip to main content

Retargeting

Retargeting, známy aj ako remarketing, je veľmi rozšírená a obľúbená forma digitálneho marketingu, pri ktorej obchodníci zobrazujú reklamy používateľom, ktorí navštívili ich webovú lokalitu alebo konkrétnu webovú stránku a ktorí vykonali alebo nevykonali určitú akciu. Je to účinný spôsob, ako sa zamerať na ľudí, ktorí už prejavili záujem o vašu firmu alebo značku.

Keďže sa zameriavate na minulých návštevníkov alebo existujúcich zákazníkov, nazýva sa to „opätovné cielenie“. Týmto spôsobom môžete zvýšiť šance na konverziu, a teda zvýšiť predaj alebo udržať si zákazníkov. Zákazníci sa často nerozhodnú pri svojej prvej návšteve, takže opätovným cielením ich môžete získať späť.

Musíte si však dávať pozor na frekvenciu zobrazení, relevantnosť reklamy alebo dĺžku času, počas ktorého sa retargeting bude danému používateľovi zobrazovať. V opačnom prípade sa remarketing môže pre zákazníka rýchlo stať otravným a odradiť ho od nákupu. Remarketing sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi a s rôznymi reklamnými platformami, najčastejšie s reklamami Google Ads, Sklik alebo Facebook.

Pre retargeting sú dôležité zoznamy používateľov, ktoré sa vytvárajú v reklamných systémoch na základe vopred definovaných parametrov. Týmito parametrami môžu byť napríklad: nákup daného produktu, opustenie pokladničnej stránky, počet zobrazených stránok, dĺžka strávená na stránke alebo hĺbka posúvania.

Všetko sa dá rozdeliť aj na štandardný alebo dynamický remarketing, kde sú zobrazované reklamy viac personalizované – napríklad podľa kategórie zobrazených produktov.