Skip to main content

Google Ads

Google Ads je systém spoločnosti Google na vytváranie online reklám. Táto služba pomáha podporovať predaj tovaru a služieb alebo zvyšovať povedomie o značke.

Služba Google Ads umožňuje vytvárať reklamu v rámci vyhľadávacej alebo obsahovej siete Google.

Vyhľadávacia sieť umožňuje vložiť reklamu do výsledkov vyhľadávania daného vyhľadávača – najčastejšie priamo v Google, ale reklama sa môže zobrazovať aj ako súčasť siete partnerských vyhľadávačov. Vyhľadávacia reklama sa môže označovať aj ako SEM – Search Engine Marketing (marketing vo vyhľadávačoch). Niekedy sa označuje aj ako PPC, čo nie je celkom správny termín, pretože PPC je platobný model – Pay Per Click (platba za kliknutie). A tento model sa môže použiť na spoplatnenie iných typov reklamy ako len reklamy vo vyhľadávaní.

Obsahová sieť umožňuje vytvárať bannerové a video reklamy. Bannerová reklama sa zobrazuje na partnerských stránkach a podľa spoločnosti Google môže zasiahnuť až 90 % používateľov internetu na celom svete.

Okrem toho vám obsahová sieť umožňuje vytvárať videoreklamy. Využíva sa najmä na možnosť publikovať Video Ads na platforme YouTube. Videoreklamy je možné v rámci video partnerov spoločnosti Google vkladať aj na iné webové stránky a aplikácie.

Obsahová sieť sa často používa aj na remarketing.

V rámci e-commerce umožňuje Google Ads vytvárať reklamy v rámci služby Nákupy Google a zobrazovať konkrétne produkty vrátane ceny a obrázkov – na základe údajov zadaných do Merchant Center – priamo vo výsledkoch vyhľadávania.