Skip to main content

Banner

Bannery sú typom grafickej reklamy. Najčastejšie ich môžete vidieť na webových stránkach alebo ako súčasť aplikácií. Bannery môžu byť statické alebo dynamické – animované. Bannerovú reklamu možno prirovnať napríklad k billboardu v offline svete.

Najčastejším účelom banneru je budovanie povedomia o značke, generovanie návštevnosti alebo oznamovanie zľavových akcií.
Bannerová reklama sa často používa aj v prípade retargetingu, keď sa snaží osloviť používateľov, ktorí už v minulosti navštívili webové stránky inzerenta.

Najbežnejšími spôsobmi uverejňovania bannerovej reklamy sú obsahové siete, ako napríklad obsahová sieť Sklik alebo obsahová sieť Google Ads.
V rámci obsahovej siete si inzerent môže vybrať, kde sa jeho bannery zobrazia, napríklad podľa kontextu webovej lokality, na ktorej má byť banner umiestnený, podľa demografických údajov alebo napríklad podľa vytvorených zoznamov používateľov, ktorí už navštívili webovú lokalitu inzerenta.

Každá obsahová sieť má svoje vlastné špecifiká týkajúce sa toho, aké formáty a veľkosti reklamných bannerov podporuje. Rôzne veľkosti reklamných bannerov sú špecifikované aj pre počítačové a mobilné zariadenia.

Bannerovú reklamu by sme mohli zaradiť aj do kategórie kombinovanej reklamy, ktorá kombinuje samotný banner s textom, ktorý nie je súčasťou grafického prvku.

Súčasným trendom v rámci bannerovej reklamy je používanie animovaných bannerov HTML5 namiesto tradičných statických obrázkových bannerov. Predtým sa na animované reklamné bannery používala technológia Flash, ktorú však webové prehliadače už nepodporujú.