Skip to main content

E-commerce

Elektronický obchod je nákup a predaj tovaru alebo služieb cez internet. Môžeme sa stretnúť aj s pojmami ako elektronický obchod, internetový predaj alebo e-commerce. Často sa pod pojmom elektronický obchod rozumie predaj fyzického tovaru cez internet, ale elektronický obchod nemusí nevyhnutne znamenať predaj fyzického tovaru. Môže to byť akákoľvek iná transakcia, ktorá spĺňa špecifikáciu prenosu údajov a finančných prostriedkov cez internet. Viac informácií o vývoji elektronického obchodu nájdete v našich službách.

Obchodné modely elektronického obchodu možno rozdeliť na:
B2C – podniky predávajú výrobky, služby alebo informácie priamo spotrebiteľom.
B2B – podnik predáva inému podniku.
C2C – spotrebitelia si predávajú navzájom. Napr. online trhovisko.

Elektronický obchod môžeme robiť aj podľa vzťahu medzi dodávateľom a zákazníkom:
Maloobchod – keď podnik predáva priamo zákazníkovi.
Veľkoobchod – podnik predáva väčší objem výrobkov.
Dropshipping – tovar dodáva a prepravuje tretia strana.

Internetový predaj môžeme rozdeliť aj podľa druhov tovaru na fyzické alebo digitálne výrobky a služby. Alebo môžeme elektronický obchod rozdeliť podľa konkrétnych platobných modelov, ako je napríklad platba za členstvo alebo crowdfunding, pri ktorom sa vyberá suma od veľkého počtu používateľov na založenie vlastného podniku s prísľubom dodania výrobku.
Medzi hlavné výhody elektronického obchodu patrí nepretržitá dostupnosť obchodu a relatívne nízke bariéry vstupu. Dôležitý je tu výber modelu. Ak si napríklad vyberieme dropshipping, nebudeme mať žiadne náklady na nákup tovaru ani na prevádzku skladu. Môžeme si zvoliť aj cestu predaja vlastných výrobkov prostredníctvom veľkých portálov, ako je napríklad Amazon.
Základným predpokladom každého e-shopu je aj dobrý online marketing, ako je SEO optimalizácia, PPC reklama alebo e-mail marketing.