Skip to main content

Remarketing

Remarketing, známy aj ako retargeting, je veľmi rozšírená a obľúbená forma digitálneho marketingu, pri ktorej obchodníci zobrazujú reklamy používateľom, ktorí navštívili ich webovú lokalitu alebo konkrétnu webovú stránku a ktorí vykonali alebo nevykonali určitú akciu. Je to účinný spôsob, ako sa zamerať na ľudí, ktorí už prejavili záujem o vašu firmu alebo značku.

Keďže sa zameriavate na minulých návštevníkov alebo existujúcich zákazníkov, nazýva sa to „re-marketing“. Týmto spôsobom môžete zvýšiť šance na konverziu, a tým zvýšiť predaj alebo udržať si zákazníkov. Zákazníci sa často nerozhodnú pri svojej prvej návšteve, takže remarketingom ich môžete získať späť.

Musíte si však dávať pozor na frekvenciu zobrazení, relevantnosť reklamy alebo dĺžku času, počas ktorého sa remarketing bude danému používateľovi zobrazovať. V opačnom prípade sa remarketing môže pre zákazníka rýchlo stať otravným a skôr ho odradiť od nákupu. Remarketing môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi a pomocou rôznych reklamných platforiem, najčastejšie Google Ads, Sklik alebo Facebook Ads.

Pre remarketing sú dôležité zoznamy používateľov, ktoré sa vytvárajú v reklamných systémoch na základe vopred definovaných parametrov. Týmito parametrami môžu byť napríklad: nákup daného produktu, opustenie pokladničnej stránky, počet zobrazených stránok, dĺžka strávená na stránke alebo hĺbka posúvania.

To všetko sa dá rozdeliť aj na štandardný alebo dynamický retargeting, kde sú zobrazované reklamy viac personalizované – napríklad podľa kategórie zobrazených produktov.