Skip to main content

Ako funguje reklama na Linkedine

LinkedIn je profesionálna sociálna sieť založená v roku 2002. Jej cieľom je spájať ľudí na základe profesijných záujmov, k čomu môže prispieť reklama v sieti LinkedIn.

Profil používateľa je tu v podstate digitálnou verziou životopisu. Podobne ako v životopise používateľ na časovej osi uvádza svoje predchádzajúce skúsenosti, pracovné pozície a mená zamestnávateľov, pre ktorých pracoval.

LinkedIn ponúka aj ďalšie funkcie, ako sú skupiny a nástroj slideshare na zdieľanie prezentácií. Táto sociálna sieť je bezplatná, ale ponúka aj platené balíky podľa toho, ako chcete LinkedIn používať. Napríklad s balíkom pre náborárov môžete osloviť používateľov bez pripojenia pomocou takzvanej správy InMail.

Okrem profilu používateľa si môžete vytvoriť aj profil spoločnosti. V profile spoločnosti môžete stručne opísať svoj podnikateľský plán, oblasť, v ktorej podnikáte, počet zamestnancov, kontakty a zdieľať novinky zo svojej spoločnosti prostredníctvom príspevkov.

Vaši zamestnanci si potom môžu pridať odkaz na váš firemný profil do svojich profesionálnych skúseností a zjednodušiť tak akýkoľvek kontakt s vašou spoločnosťou. Založenie firemného profilu je tiež nevyhnutnosťou pre prípadnú propagáciu vašich príspevkov prostredníctvom reklamných účtov na sieti LinkedIn. Vytvorenie firemného profilu je bezplatné.

Pre koho je sieť určená?

Z prvých odsekov je zrejmé, že táto sieť sa od ostatných líši špecifickými informáciami, ktoré jej oznamujete. Celé prostredie LinkedIn a obsah používateľov je ladený do profesionálneho prostredia a nie je oddychovou zónou ako Facebook alebo Instagram.

Používateľ sa sem chodí vzdelávať, inšpirovať sa nápadmi vo svojom odvetví, hľadať si prácu alebo nadviazať obchodný vzťah. Môže byť preto skvelým nástrojom na nábor zamestnancov, nadväzovanie obchodných (B2B) kontaktov alebo kanálom na odbornú komunikáciu vašej spoločnosti s verejnosťou.

O potenciáli tejto sociálnej siete sa zmienil aj známy podnikateľ Gary Vaynerchuck. V posledných rokoch zažíva táto profesionálna sociálna sieť rozmach. Je to najmä vďaka organickému (neplatenému) dosahu príspevkov oproti iným sociálnym sieťam, kde sa organický dosah časom znižuje na úkor platených príspevkov.

Tento jav je spôsobený najmä dvoma faktormi – obsadeným reklamným priestorom, kde sa napríklad Facebook a Instagram považujú za zavedený marketingový kanál pre mnohé spoločnosti, a prelivom mladých tvorcov na nové formáty a platformy, ako je TikTok.

LinkedIn je oveľa konzistentnejší v obsahu pre používateľov a ponúka viac vzdelávacieho obsahu zameraného na konkrétne odvetvie, v ktorom používateľ pôsobí. Inými slovami, používateľke sa zobrazujú príspevky, ktoré súvisia s jej profesionálnymi záujmami. Počet používateľov siete LinkedIn sa zároveň zvyšuje s väčším tlakom na digitalizáciu.

Je oveľa jednoduchšie zdieľať odkaz na svoj aktualizovaný životopis ako po rokoch upravovať starý dokument. Zároveň je pre zamestnávateľov jednoduchšie spracovať jeden formát životopisu.

Zásadní přínos Linkedin pro vás

Veľkým prínosom siete LinkedIn je predovšetkým vyhľadávanie a nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Môžete jednoducho vyhľadať spoločnosť podľa názvu alebo odvetvia a na jej profile objaviť používateľov, ktorí sú v nej zamestnaní. Vďaka tomu je jednoduchšie nájsť osobu, s ktorou sa potrebujete spojiť.

Rovnaký postup je samozrejme možné vykonať aj prostredníctvom webovej stránky a kontaktu. Tu však môžeme naraziť na všeobecné informácie a kontakty, ako je info@ alebo všeobecný kontaktný formulár.

Na sieti LinkedIn môžete nájsť konkrétneho používateľa, napríklad z obchodného oddelenia, a po schválení spojenia môžete začať písať.

Druhým velkým přínosem je hledání nových kolegů/zaměstnanců/externistů. Můžete opět hledat podle zkušeností uživatele, jeho praxe nebo vytvořit rovnou pracovní nabídku s pozicí, na kterou se Vám budou lidé přihlašovat.

Podat žádost o pozici je zde opravdu jednoduché už z podstaty věci, že uživatelský profil je digitální verzí životopisu. Přehled o nových pracovních nabídkách chodí uživatelům, dle profese, organicky do emailu nebo do notifikací.

Reklama na LinkedIn a jej výhody

Z odstavců výše se nám již vykreslují přednosti pro placenou reklamu  a její možný přínos.

Reklama LinkedIn se může rozdělit na dva hlavní účely a to B2B Marketing a HR Marketing.

B2B Marketing

Linkedin môžete považovať za akýsi online veľtrh, ktorý je tematicky zameraný napríklad na potreby práve strojárstva. Na veľtrhu môžete rozdávať leták (reklamu), ale platíte len za toho, kto sa o „leták“ zaujíma a pozrie si na stránke viac informácií.

Keďže ľudia používajú túto sieť predovšetkým na budovanie vzťahov medzi podnikmi (B2B) a uvádzajú svoje pracovné zaradenie, roky praxe, názov zamestnávateľa, odvetvie zamestnávateľa, počet zamestnancov, môžeme reklamu cieliť na konkrétne profesie v určitom segmente.

Reklama na LinkedIn

Zameriava sa napríklad na pracovné pozície, ako sú asistenti, personalisti a technologickí pracovníci, ktorí sú zamestnaní vo výrobných spoločnostiach, napríklad v potravinárskom alebo automobilovom priemysle.

Čo je ideálne, ak máte priemyselný výrobok a snažíte sa osloviť rozhodujúcich pracovníkov (decision makers), ktorí rozhodujú o kúpe takýchto výrobkov. Cielenie reklamy na hlavných sociálnych sieťach, ako je Facebook alebo Instagram, by pri tomto type výrobku bolo veľmi ťažké a pravdepodobne by ste oslovili používateľov, ktorých sa to vôbec netýka.

HR Marketing

Vďaka konkrétnym informáciám o pracovných skúsenostiach používateľov sa reklama v sieti LinkedIn môže zamerať na používateľov, ktorých chcete osloviť s pracovnou ponukou. Tá môže mať podobu tradičného reklamného banneru alebo formulára s pracovnou ponukou, na ktorú používateľ reaguje podaním žiadosti o danú pozíciu.

Inzercia na LinkedIn a ďalšou možnosťou je head hunting, teda manuálne vyhľadávanie a oslovovanie používateľov priamo na LinkedIn na základe kľúčových slov (napr. konkrétnych skúseností používateľa, ako je programovanie). Na túto činnosť sa oplatí využiť platený náborový balík, v rámci ktorého môžete napísať používateľovi priamo do chatu a osloviť ho s ponukou práce.

Možnosti propagácie

Reklama LinkedIn ponúka 4 hlavné účely reklamy

Znalosť značky – návštevnosť webových stránok – zameranie na konverzie – zber potenciálnych zákazníkov. 

Povedomie o značke môže zasiahnuť veľký počet používateľov v cieľovom odvetví pomocou formátu videa alebo banneru. Primárnym účelom je tu zobrazovacia reklama a obsah reklamy je teda ideálne zameraný na predstavenie spoločnosti/produktu.

Na zvýšenie návštevnosti stránky môžete opäť použiť reklamný formát bannerov v kanáli a pravom stĺpci. Obsah reklamy by mal obsahovať dôvod návštevy vašej stránky, ideálne napríklad propagáciu vzdelávacieho článku.

Na stránke môže byť aj podnet na uskutočnenie predaja alebo vyplnenie kontaktného formulára, ale to je skôr prvá fáza pred prechodom na kampaň zameranú na konverziu.

Reklamu v sieti LinkedIn zameranú na konverziu sa oplatí spustiť až po zhromaždení dostatočného množstva údajov o konverzii, takže systém sa bude snažiť zobrazovať reklamy tým používateľom, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť konverzie. Konverziou môže byť nákup produktu, ako aj vyplnenie kontaktného formulára alebo iné špecifické správanie na vašej stránke.

Kampaň na zber potenciálnych zákazníkov má formu formulára, v ktorom sa po kliknutí používateľovi zobrazí formulár v prostredí LinkedIn s vopred vyplnenými kontaktnými údajmi, ktoré uviedol vo svojom profile.

Potom už len prejde základné informácie o ponuke a odošle formulár. Tento formát sa výborne hodí na získanie kontaktov na ďalšie spracovanie, napr. v prípade náboru, vypracovania ponuky, zaslania špecifikácií atď.

Zhrnutie

LinkedIn je skvelá sieť v oblasti marketingu a komunikácie B2B. Podarilo sa nám ľahko nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorých ste predtým ťažko hľadali. Či už ide o známe osobnosti alebo vysokopostavených manažérov spoločností. Rovnako je to jednoduchý mostík do zahraničia a spojenie so zahraničnými kontaktmi. Napríklad sme uľahčili vyhľadávanie prekladateľov na voľnej nohe, ktorí sú rodenými hovorcami.

Komunikácia je jednoduchá aj prostredníctvom chatu. A je zadarmo bez ďalších poplatkov za platformu. Ak sa pozrieme na hlavný kanál, nie je tam toľko odpadu ako na iných sociálnych sieťach, ale obsah je naozaj prínosný.

Reklama na LinkedIn sa našim klientom zameraným na segment B2B oplatila. Uľahčila nám komunikáciu inak náročných produktov pre priemysel alebo obchodné služby. Uľahčila nám aj náborové kampane, najmä pri pozíciách s vyššími požiadavkami na skúsenosti kandidátov.

David Šipka

David je marketingový guru a má na starost vedení oddělení online marketingu. Jeho analýzám neuniknou ani nejmenší odchylky.