Skip to main content

B2B

B2B je typ modelu business-to-business, v ktorom spoločnosť predáva svoje výrobky najprv inej spoločnosti, ktorá potom konkrétny výrobok predáva za svoju vlastnú cenu.

Na dokončenie nákupu je do procesu zapojená celá organizácia. To môže zahŕňať ďalšie oddelenie, ktoré sa zaoberá predajom a celým procesom spracovania predtým, ako sa samotný výrobok vôbec dostane na trh (napr. e-shop alebo kamenný obchod).

Táto obchodná transakcia sa uskutočňuje medzi dvoma podnikmi. Je zameraná na iné spoločnosti a zahŕňa predaj výrobkov alebo služieb, ktoré sa následne použijú v obchodných operáciách druhej spoločnosti.
B2B môže prebiehať medzi výrobcom a veľkoobchodníkom, veľkoobchodníkom a maloobchodníkom alebo dvoma spoločnosťami, ktoré navzájom využívajú svoje služby alebo výrobky.

Trh B2B zahŕňa všetko od priemyselných dodávateľov cez spracovateľov miezd až po vývojárov softvéru. Napríklad v automobilovom priemysle. Nákladné alebo osobné auto, ktoré skončí na príjazdovej ceste spotrebiteľa, obsahuje desiatky súčiastok a komponentov, ktoré boli zakúpené prostredníctvom rôznych dodávateľov v rámci transakcie B2B.

B2B transakcie sa zvyčajne uskutočňujú v nasledujúcich 3 prípadoch:
1. Keď spoločnosť získava materiál, ako sú kancelárske potreby alebo možno automobilové súčiastky.
2. Keď firma získava služby, napríklad si najme účtovnícku firmu na správu financií.
3. Keď firma obstaráva výrobky na ďalší predaj, napríklad keď predajca automobilov kupuje auto od výrobcu, aby ho predal zákazníkovi.