Skip to main content

Webflow

Webflow je komplexné riešenie na vytváranie a prevádzku webových stránok. Webflow umožňuje používateľom vytvárať webové stránky pomocou vlastného nástroja Page Builder.

Primárnou cieľovou skupinou však nie sú samotní používatelia, ktorí si chcú vytvoriť webové stránky sami, ale skôr kvalifikovaní odborníci, ktorí toto riešenie používajú na vytváranie webových stránok pre iných. Na rozdiel od služieb, ako je napríklad Webnode, je toto riešenie oveľa komplexnejšie a umožňuje vytvoriť takmer akúkoľvek webovú lokalitu podľa zložitých grafických návrhov, vyžaduje však aspoň základné znalosti o fungovaní CSS.

Webflow vám tiež umožňuje používať CMS (Content Management System) a vytvoriť napríklad blog alebo stránku s ľubovoľným typom dynamických príspevkov. Webflow ponúka aj možnosť vytvoriť e-shop. Z hľadiska možností tvorby možno Weblow prirovnať napríklad k nástroju Page Builder Elementor, ktorý je rozšírením open source CMS WordPress.

Taktiež ponúka množstvo hotových šablón, ktoré je možné použiť a prispôsobiť. Má pripravené integrácie pre služby ako Google Tag Manager, Zapier alebo HubSpot. Ani pripojenie k rôznym externým systémom prostredníctvom rozhrania API nie je pre Webflow problém. Má dokonca vlastný nástroj na vytváranie 3D animácií.

Webflow ponúka vlastný hosting. Na rozdiel od iných služieb tohto typu je však možné exportovať celú webovú lokalitu a v prípade potreby ju preniesť na vlastný hosting. Neexistuje tu teda takzvaný Vendor Lock-In.