Skip to main content

Page builder

Page builder je súhrnný pojem pre nástroje, ktoré umožňujú vytvárať webové stránky, najčastejšie vo vizuálnom editore typu „drag and drop editoru„. Jednoducho si vyberiete prvok, ktorý chcete použiť, z ponuky dostupných prvkov – napríklad nadpis alebo obrázok – a pretiahnutím tohto prvku na plochu ho prispôsobíte podľa svojich predstáv.

Používanie Page Builders je zdanlivo jednoduché, ale naučiť sa dobre a správne používať aj jeden konkrétny nástroj môže trvať desiatky hodín. Ich používanie má aj svoje úskalia. Ak vytvárate stránku na základe grafického návrhu, nemusia byť všetky tieto prvky dostupné a ľahko replikovateľné v editore. Taktiež záleží na osvedčených postupoch jednotlivých nástrojov na tvorbu stránok, aby sa zachovala správna funkčnosť a stránka nebola zbytočne pomalá nesprávnym používaním rôznych prvkov.

Pojem Page Builder sa veľmi často spája so systémom CMS WordPress. Medzi najobľúbenejšie buildery pre tento CMS patria Elementor, Divi, Oxygen Builder alebo Beaver Builder.

Väčšina služieb na tvorbu webových stránok, ako napríklad Wix, Webflow, Webnode alebo Squarespace, používa na tvorbu webových stránok nejakú formu vlastného nástroja Page Builder.

Page Buildery sú v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. S ich pomocou možno vo väčšine prípadov dosiahnuť požadovaný vzhľad a funkčnosť bez zásahu programátorov. Tým sa skracuje čas a znižujú náklady potrebné na vytvorenie webovej lokality a samotný používateľ nepozná rozdiel medzi tým, či má webovú lokalitu „na mieru“ alebo používa Page Builders.