Skip to main content

Web design

Oblasť webového dizajnu sa zaoberá len vzhľadom „front-endu“ webových stránok, t. j. tým, čo vidí používateľ. Webový dizajn možno klasifikovať ako UX aj UI a niekedy aj ako programovanie, keďže sa niekedy zamieňa s pojmom front-end developer. Nie je teda jednoznačne definované, či ide o grafický dizajn alebo skutočný vývoj.

Webový dizajn sa kedysi zameriaval na navrhovanie webových stránok pre počítačové prehliadače, od polovice roka 2010 však rastie význam dizajnu pre mobilné zariadenia a tablety.

Webový dizajnér pracuje na vzhľade, rozložení a v niektorých prípadoch aj na obsahu alebo vývoji samotného webu. Vzhľad sa týka napríklad farieb, písma a použitých obrázkov. Rozloženie sa týka toho, ako sú informácie štruktúrované a kategorizované. Dobrý webový dizajn sa ľahko používa, je estetický a vyhovuje cieľovému publiku a značke.

Mnohé webové stránky sú navrhnuté s ohľadom na jednoduchosť, takže neobsahujú nadbytočné informácie a funkcie, ktoré by mohli používateľov rozptyľovať alebo mátať. Keďže základným kameňom výstupu webového dizajnéra je stránka, ktorá si získa a posilní dôveru cieľového publika, je rozhodujúcim faktorom eliminácia čo najväčšieho počtu potenciálnych bodov frustrácie používateľov.

V súčasnosti sa veľmi často stretávame aj s pojmom responzívny dizajn. V rámci responzívneho dizajnu sa obsah dynamicky prispôsobuje veľkosti obrazovky, na ktorej si ho používateľ práve prezerá.