Skip to main content

User experience (UX)

User experience (UX), niekedy prekladané ako používateľská skúsenosť, je oblasť, ktorá sa zaoberá tým, ako sa človek, používateľ, cíti pri interakcii s produktom alebo pri jeho používaní. Táto oblasť sa netýka len webových stránok a aplikácií, ale používa sa aj pri navrhovaní produktov v offline svete – napríklad pri navrhovaní prístrojových dosiek automobilov.

Úlohou dizajnéra UX je navrhovať produkty, ktoré sú orientované na používateľa, riešia jeho problémy a poskytujú mu pozitívny zážitok pri ich používaní. Aby boli používatelia čo najlepšie uspokojení, práca dizajnéra UX zahŕňa napríklad definovanie problémov, analýzu, vcítenie sa do používateľa, kvantitatívne a kvalitatívne metódy výskumu, vymýšľanie riešení a testovanie.

Väčšina dizajnérov UX sa pri svojej práci riadi určitým rámcom alebo procesom, a to od prvého nápadu až po konečné uvedenie produktu na trh. Rámec vytvára základnú štruktúru, ktorá sa zameriava a podporuje problém, ktorý sa dizajnér UX snaží vyriešiť, niečo ako náčrt projektu. Každý dizajnér a každý tím je iný, preto existuje množstvo rámcov. Najbežnejšie rámce, s ktorými sa stretávame, sú však v podstate Pochopenie používateľa, Definovanie problému, Vymyslenie riešenia a Testovanie tohto riešenia.

User experience sa môže ďalej deliť na niekoľko ďalších špecializácií, ako napríklad UX Researcher, UX Writer, Motion designer alebo Visual designer. V súčasnosti, s rastúcim využívaním virtuálnej a rozšírenej reality, môžeme nájsť aj špecialistov v tejto oblasti