Skip to main content

phpMyAdmin

phpMyAdmin je bezplatný softvérový nástroj napísaný v jazyku PHP na správu MySQL cez web. phpMyAdmin podporuje širokú škálu operácií MySQL a MariaDB.

Bežne používané operácie (správa databázy, tabuliek, stĺpcov, relácií, indexov, používateľov, oprávnení atď.) možno vykonávať prostredníctvom používateľského rozhrania, pričom stále existuje možnosť priameho vykonávania ľubovoľného príkazu SQL.

Tobias Ratschiller, v tom čase IT konzultant a neskôr zakladateľ softvérovej spoločnosti Maguma, začal v roku 1998 pracovať na webovom front-ende pre MySQL založenom na jazyku PHP, inšpirovanom systémom MySQL-Webadmin. Projekt (a phpAdsNew, ktorého bol tiež pôvodným autorom) opustil v roku 2000 z dôvodu nedostatku času.

V tom čase sa už phpMyAdmin stal jednou z najpopulárnejších aplikácií PHP a nástrojov na správu MySQL s veľkou komunitou používateľov a prispievateľov. Na koordináciu rastúceho počtu opráv skupina troch vývojárov (Olivier Müller, Marc Delisle a Loïc Chapeaux) zaregistrovala projekt The phpMyAdmin na SourceForge a v roku 2001 prevzala jeho vývoj.

V júli 2015 hlavná webová stránka a súbory na stiahnutie opustili SourceForge a presunuli sa do siete CDN (Content Delivery Network). Zároveň sa vydania začali podpisovať pomocou PGP. Potom sa sledovanie problémov presunulo na GitHub a poštové konferencie boli migrované. Pred verziou 4, ktorá vo veľkej miere využívala AJAX na zlepšenie použiteľnosti, softvér používal rámy HTML.