Skip to main content

MySQL

MySQL je open-source systém na správu relačných databáz (RDBMS). Jeho názov je kombináciou slov „My“, čo je meno dcéry spoluzakladateľa Michaela Wideniusa, a „SQL“, čo je skratka pre štruktúrovaný dotazovací jazyk.

Relačná databáza organizuje údaje do jednej alebo viacerých tabuliek, v ktorých sa dajú prepojiť typy údajov. Tieto vzťahy pomáhajú štruktúrovať údaje. Databázy MySQL priamo vyžaduje napríklad systém WordPress CMS.

SQL je jazyk, ktorý programátori používajú na vytváranie, úpravu a načítanie údajov z relačnej databázy, ako aj na riadenie prístupu používateľov k databáze. Okrem relačných databáz a jazyka SQL pracujú RDBMS, ako napríklad MySQL, s operačným systémom, ktorý implementuje relačnú databázu do úložného systému počítača, spravuje používateľov, umožňuje sieťový prístup a uľahčuje testovanie integrity databázy a zálohovanie.

MySQL je slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom podľa podmienok GNU General Public License a je k dispozícii aj pod rôznymi proprietárnymi licenciami. Tento jazyk vlastnila a sponzorovala švédska spoločnosť, ktorú kúpila spoločnosť Oracle.

Jazyk má samostatných klientov, ktorí umožňujú používateľom priamo komunikovať s databázou pomocou jazyka SQL, ale častejšie sa všetko používa s inými programami na implementáciu aplikácií, ktoré potrebujú schopnosť relačnej databázy. MySQL je súčasťou softvérového balíka pre webové aplikácie LAMP (a iné), čo je skratka pre Linux, Apache, Perl/PHP/Python. Tento jazyk sa používa v mnohých webových aplikáciách založených na databázach vrátane Drupal, Joomla, phpBB a WordPress. MySQL používajú aj mnohé obľúbené webové stránky vrátane Facebooku, Flickru, MediaWiki, Twitteru a YouTube.