Skip to main content

E-shop

Eshop je elektronický alebo online obchod. Pojem e-shop sa často zamieňa s pojmom e-commerce. Elektronický obchod je však akákoľvek obchodná transakcia uskutočnená prostredníctvom internetu. E-shop doslova znamená internetový obchod, v ktorom si zákazník môže kúpiť výrobok alebo objednať službu.

Prevádzkovanie e-shopu má oproti tradičným obchodom mnoho výhod. Predajcovia, ktorí vlastnia kamenné predajne, ale neprevádzkujú e-shop, sa pripravujú o množstvo potenciálnych zákazníkov.

Medzi hlavné výhody e-shopu patrí jeho prevádzková doba, ktorá je v podstate neobmedzená. Zákazníci môžu nakupovať tovar kedykoľvek. Ďalšou výhodou sú prevádzkové náklady. Ak je e-shop postavený na vlastnom riešení, hradíme len náklady na jeho naprogramovanie a ďalej nízke prevádzkové náklady. Inak to môže byť v prípade prenajatého riešenia, kde za prevádzku e-shopu platíme pravidelné mesačné alebo ročné poplatky.

Ďalšou výhodou je komfort prijímania platieb a čiastočná automatizácia. V prípade obchodného modelu, ako je Dropshipping alebo kompletné plnenie treťou stranou, môže byť e-shop dokonca plne automatizovaný. E-shopy ponúkajú aj veľmi široké možnosti propagácie v online svete.

Medzi najobľúbenejšie riešenia na prevádzku e-shopov patrí napríklad rozšírenie WordPress Woocommerce. V Českej republike je najväčšou platformou na prevádzkovanie e-shopov Shoptet. V medzinárodnom meradle je v súčasnosti vedúcou platformou na prevádzkovanie e-shopov Shopify.

Riešení pre e-shopy je veľa. Pri výbere je dôležité zvážiť všetky výhody a nevýhody. Napríklad vlastné open source riešenie môže byť drahšie, ale flexibilnejšie ako prenajaté riešenie. Naprogramovaný e-shop na mieru môže byť vytvorený úplne podľa vašich požiadaviek, ale náklady na jeho vytvorenie sú zvyčajne vysoké. Viac informácií nájdete na našej podstránke o e-shopoch.