Skip to main content

V tomto článku sa vám pokúsim priblížiť, ako uvažujeme o tvorbe loga a koľko stojí vytvorenie loga.

Finančné náklady na vytvorenie loga sa dosť líšia v závislosti od skúseností grafika, zvyčajne sa pohybujú v hodinovej sadzbe okolo 25 € – 50 €/hod. V závislosti od náročnosti projektu sa priemerné náklady na vytvorenie loga pohybujú na úrovni 250 € – 900 €.

Je dôležité si uvedomiť, že logo miestneho stolára bude mať výrazne odlišnú zložitosť ako napríklad logo spoločnosti.

Logo sa zvyčajne považuje za základný kameň celej firemnej prezentácie. Všetky ďalšie grafické práce potom vychádzajú z loga, či už ide o tvorbu webových stránok, vizitiek, bannerov, formulárov alebo propagačných predmetov.

Ku každému klientovi sa vždy snažíme pristupovať čo najindividuálnejšie. Služby pre našich klientov vyberáme tak, aby priniesli maximálny úžitok im a ich podnikaniu. Naše logá sa vždy snažíme vytvárať maximálne jednoducho a názorne s ľudským prístupom a prakticky.

Chceme, aby boli ľahko zapamätateľné a vždy originálne. Zároveň vždy pracujeme aj s predstavami našich klientov, aby logo zobrazovalo ich víziu a hodnoty v podnikaní.

Je však veľký rozdiel medzi tým, koľko stojí vytvorenie loga, kto ho potrebuje a čo vlastne robí.

Ako malý živnostník budete mať určite iné požiadavky ako vznikajúca spoločnosť alebo eshop s globálnymi ambíciami. Ak teda vidíme, že ste malá firma alebo živnostník, logo vytvoríme tak, aby ste v prvom rade dostali len kvalitné logo a aby ste nemuseli platiť za veci okolo neho (manuály k logu a podobne).

Celému procesu tvorby loga štandardne predchádza úvodná analýza klienta. S klientom vedieme úvodný dialóg a zisťujeme jeho základné požiadavky. Táto úvodná analýza nám zvyčajne pomôže zistiť, v akom segmente klient podniká alebo čo je predmetom jeho činnosti, aké sú jeho obľúbené farby, či chce len logotyp alebo aj logo a či už má nejaké konkrétne predstavy, alebo nám dá pri tvorbe voľnú ruku.

Proces založený na skúsenostiach

Prevedieme vás naším osvedčeným procesom tvorby loga

1

Zadanie zákazky

Povedzte nám viac o svojom projekte a o tom, ako si predstavujete svoje nové logo.
2

Vytvorenie cenovej ponuky

Na základe krátkej analýzy vám vypracujeme cenovú ponuku na vytvorenie nového loga.
3

Prvé návrhy

Na základe prieskumu a vašich nápadov vytvoríme prvý návrh loga. Potom vám vždy odporučíme logo, za ktoré by sme hlasovali.
4

Spätná väzba

Budeme čakať na vašu spätnú väzbu o tom, ako ste s návrhmi spokojní, prípadne čo by ste chceli upraviť alebo zmeniť.
5

Zdrojové súbory

Po záverečných revíziách pripravíme zdrojové súbory na použitie grafikmi a tlačiarňami.
6

Použite

Svoje nové logo môžete okamžite umiestniť na web alebo vytvoriť propagačné predmety.

Ako funguje tvorba loga

Logo je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Každá spoločnosť používa na svoje účely trochu iné riešenie, preto je lepšie vysvetliť niekoľko pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť, aby ste mali predstavu.

Logo môže byť rozdelené na niekoľko častí a niekedy môže okrem typografickej časti a piktogramu obsahovať napríklad aj claim. Pri tvorbe loga sa s týmito pojmami môžete stretnúť najčastejšie, preto sme pre vás pripravili týchto niekoľko pojmov na vysvetlenie.

Typografická časť loga

Je to pôvodný textový názov spoločnosti. Túto metódu používajú niektoré z týchto spoločností a inštitúcií, napríklad Google, Coca-Cola, Sony, IKEA, J&T, Zentiva.

Piktogram 

Táto kategória zahŕňa spoločnosti, ktoré používajú grafickú/obrazovú časť svojho loga ako hlavný vizuálny prvok vo svojej komunikácii. Túto metódu používajú spoločnosti ako NIKE, Shell, Playboy, Apple.

Kombinované

Piktogram sa stáva aj samostatným zástupným symbolom pre textovú časť. Tento spôsob spracovania používajú spoločnosti ako Jaguar, Pepsi, Microsoft, Twitter.

 Claim

je zvyčajne slogan alebo stručný opis činností spoločnosti (napr. finančné poradenstvo, realitná kancelária, investičná spoločnosť atď.).

Koľko stojí vytvorenie loga a rôzne cenové úrovne

Na začiatok by bolo zrejme užitočné kategorizovať riešenia, ktoré sú v našej krajine najžiadanejšie. Vďaka tomu budete mať lepšiu predstavu o tom, čo bude pre vás vhodné a čo môže byť zbytočné.

Najčastejšie sa na nás obracajú tri skupiny klientov, preto sa vám pokúsim priblížiť približné potreby každej z nich a na základe ich potrieb vyčísliť približnú cenu za vytvorenie loga.

Koľko stojí vytvorenie loga

Základná verzia

Do 500 €

Stred verzie

Do 900 €

High-end

nad 900 €

Základná verzia

Prvá skupina je pomerne veľká skupina, pre ktorú vytvárame logá asi najčastejšie. Základné logá sa pohybujú od 200 € do 500 €.

Na prvom mieste je funkčnosť a použiteľnosť loga. Klient zvyčajne nepotrebuje vypracovanú firemnú identitu a logo tu zohráva hlavnú úlohu, najmä pri webovej prezentácii.

Firemnú identitu je možné doplniť aj kedykoľvek v priebehu procesu a z hľadiska finančných požiadaviek na novú firmu je to zvyčajne najlepšia možnosť.

Klient štandardne dostane tri návrhy loga, z ktorých si vyberie ten, ktorý sa mu najviac páči, a ten sa potom upraví do konečnej podoby. Logo je však potom samozrejme kedykoľvek použiteľné pre ďalšie potreby súvisiace s firemnou identitou.

Do tejto skupiny možno zaradiť skôr menších klientov, ako sú začínajúce projekty, živnostníci a remeselníci, ktorí pôsobia skôr v oblasti lokálneho podnikania a nemajú väčšie nároky na komunikáciu so svojimi klientmi pre fungovanie svojej firmy.

Stred verzie

Druhá skupina je tiež pomerne veľká a logo sa tu zvyčajne používa na iné účely a potreby firemnej identity, ako sú vizitky, hlavičkový papier, podpisy na poštových zásielkach atď.

Stredné logá sa pohybujú v rozmedzí od 500 € do 900 €. Klient od nás dostane logo spracované vrátane vizualizácií požadovaných materiálov.

Je to naozaj šťastná stredná cesta, kde klient môže začať budovať svoje podnikanie na relatívne pevných základoch.

Túto možnosť zvyčajne volia klienti, ako sú realitné kancelárie, advokátske a notárske kancelárie a podobne, kde je potrebné mať jasnú komunikačnú stratégiu pre komunikáciu s klientmi.

Logo high-end

Tretia skupina je najmenej početná a tu sa k tvorbe loga pristupuje celkom „vedecky“. Od rozsiahlych úvodných analýz klienta, konkurencie, trhu až po stanovenie komunikačnej stratégie, všetko na základe prieskumu a jasných údajov.

Cena loga vo vyššej skupine sa pohybuje od 900 € vyššie.

Službu v tomto rozsahu využívajú najmä klienti, ktorí presne vedia, čo od svojho podnikania chcú a kam smerujú. Môžu to byť napríklad eshopy s globálnymi ambíciami alebo nadnárodné spoločnosti, korporácie.

Títo klienti však už na tieto služby vyčlenili značné finančné rozpočty a považujú ich za neoddeliteľnú súčasť svojej marketingovej stratégie.

Službu v tomto rozsahu využívajú najmä klienti, ktorí presne vedia, čo od svojho podnikania chcú a kam smerujú. Môžu to byť napríklad eshopy s globálnymi ambíciami alebo nadnárodné spoločnosti, korporácie.

Títo klienti však už na tieto služby vyčlenili značné finančné rozpočty a považujú ich za neoddeliteľnú súčasť svojej marketingovej stratégie.

Záver

V porovnaní napríklad s čisto grafickým štúdiom dokážeme vďaka našim skúsenostiam s tvorbou webových stránok a online marketingom odporučiť všetko, čo bude pre klienta v jeho firemnej prezentácii dôležité.

Realizovali sme množstvo projektov v rôznych segmentoch podnikania. Nevytvárame len peknú grafiku, ale predovšetkým fungujúcu firmu. Na základe našich skúseností z rôznych odvetví podnikania vždy zostavujeme služby zmysluplne tak, aby klient efektívne dosiahol svoje ciele. Ak nás klient primárne požiada o vytvorenie webovej stránky pre nový projekt, cena za vytvorenie loga je zvyčajne súčasťou konečnej cenovej ponuky.

Vďaka tomu, že pokrývame oblasti ako tvorba webových stránok, online marketing, služby grafického dizajnu a vývoj aplikácií, dokážeme vyriešiť všetky vaše digitálne potreby. Vďaka nášmu skvelému tímu sme radi, že vám môžeme ponúknuť celý rad služieb pod jednou strechou na najvyššej úrovni.

Vytvorenie loga je však miestom, kde sa začína celý príbeh, preto je vhodné venovať mu čas. V budúcnosti by zmena loga, keď už je vaša značka v povedomí, mohla priniesť zbytočné komplikácie.

Martin Nasswettr

Martin je společně s Petrem jednatelem webfusion. Má na starost finance a webdesign a dohlíží na konečnou kvalitu webů.