Skip to main content

WebP

WebP je formát obrazových súborov, ktorý vyvinula spoločnosť Google s cieľom nahradiť formáty JPEG, PNG a GIF na webových stránkach. WebP poskytuje súbory, ktoré sú menšie pri rovnakej kvalite alebo lepšej kvalite pri rovnakej veľkosti. Podporuje stratovú a bezstratovú kompresiu, ako aj animáciu a alfa priehľadnosť.

Spoločnosť Google prvýkrát oznámila WebP 30. septembra 2010 ako nový otvorený formát pre stratovo komprimovanú pravú farebnú grafiku na webe, ktorý vytvára súbory menšie ako súbory JPEG pri porovnateľnej kvalite obrazu. Bol založený na technológii, ktorú spoločnosť Google získala kúpou spoločnosti On2 Technologies.

Ako derivát videoformátu VP8 je sesterským projektom multimediálneho kontajnerového formátu WebM. Softvér súvisiaci s formátom WebP je uvoľnený pod licenciou slobodného softvéru BSD.

Stratový kompresný algoritmus WebP je založený na vnútrosnímkovom kódovaní videoformátu VP8 a na formáte RIFF (Resource Interchange File Format) ako kontajnerovom formáte. Ide teda o schému blokovej transformácie s osembitovou farebnou hĺbkou a luminančno-chromatickým modelom s podvzorkovaním chromatickosti 1:2 (YCbCr 4:2:0).

Bez ďalšieho obsahu má povinný kontajner RIFF réžiu len dvadsať bajtov, hoci môže obsahovať ďalšie metadáta. Dĺžka stránky obrázkov WebP je obmedzená na 16 383 pixelov.

Všetko je založené na blokovej predikcii. Každý blok sa predikuje na základe hodnôt z troch blokov nad ním a jedného bloku naľavo od neho (dekódovanie blokov sa vykonáva v poradí skenovania rastra: zľava doprava a zhora nadol). Existujú štyri základné režimy predikcie blokov: horizontálna, vertikálna, DC (jedna farba) a TrueMotion.