Skip to main content

Open Source Software

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (Open Source Software – OSS) je počítačový softvér, ktorý je vydaný na základe licencie, v ktorej držiteľ autorských práv udeľuje používateľom práva používať, študovať, upravovať a distribuovať softvér a jeho zdrojový kód komukoľvek na akýkoľvek účel. Napríklad mnohé systémy CMS sú open source.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom sa môže vyvíjať v spolupráci s verejnosťou. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom je dôležitým príkladom otvorenej spolupráce, čo znamená, že každý schopný používateľ sa môže zúčastniť na vývoji online, takže počet možných prispievateľov je neobmedzený. Možnosť preskúmať kód prispieva k väčšej dôvere verejnosti v softvér. Vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom môže priniesť rôzne perspektívy, ktoré presahujú perspektívy jednej spoločnosti.

Kód s otvoreným zdrojovým kódom možno použiť na štúdium a umožňuje schopným koncovým používateľom prispôsobiť softvér svojim osobným potrebám podobne, ako to umožňujú používateľské skripty a vlastné štýly webových stránok, a prípadne toto prispôsobenie zverejniť pre používateľov s podobnými preferenciami, ako aj priamo predkladať možné zlepšenia.

Slobodný softvér je založený na princípoch Nadácie slobodného softvéru. Pojem „slobodný“ v tomto poňatí neznamená, že produkt musí byť slobodný, ale že sa môže voľne používať, upravovať, šíriť a prípadne modifikovať v závislosti od licencie. Na druhej strane, softvér s otvoreným zdrojovým kódom je založený na iniciatíve Open Source Initiative. Princípom je dostupnosť zdrojového kódu, ale za jasne definovaných podmienok. Hoci teda slobodný softvér neznamená presne to isté ako open source, nielen v prípade geoinformačných technológií možno oba pojmy zoskupiť do jednej kategórie „slobodný a otvorený softvér“.