Skip to main content

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) je formát na výmenu údajov. JSON je veľmi podobný syntaxi jazyka JavaScript a podporuje mnoho programovacích jazykov.

Je obzvlášť užitočný pre aplikácie založené na jazyku JavaScript vrátane webových stránok, mobilných aplikácií, webových aplikácií, elektronických obchodov a rozšírení prehliadača. JSON sa štandardne používa v mnohých nástrojoch, ako je napríklad Google Analytics alebo Google Tag Manager.

JSON môže reprezentovať čísla, booleány, reťazce, nuly, polia (usporiadané postupnosti hodnôt) a objekty (mapovania reťazcov a hodnôt) zložené z týchto hodnôt (alebo iných polí a objektov). Nativne nezobrazuje zložitejšie dátové typy, ako sú funkcie, regulárne výrazy, dátumy atď. (Dátumové objekty sú štandardne serializované na reťazec obsahujúci dátum vo formáte ISO, takže informácie nie sú úplne stratené.) Ak má JSON reprezentovať iné dátové typy, hodnoty sa musia transformovať pri serializácii alebo pred deserializáciou.

JSON je postavený na dvoch štruktúrach: 1. Kolekcia dvojíc meno/hodnota. V rôznych jazykoch je implementovaná ako objekt, záznam, štruktúra, slovník, hashová tabuľka, zoznam s kľúčom alebo asociatívne pole. 2. Usporiadaný zoznam hodnôt. Vo väčšine jazykov je implementovaný ako pole, vektor, zoznam alebo postupnosť. Ide o univerzálne dátové štruktúry. V tej či onej forme ich podporujú prakticky všetky moderné programovacie jazyky. Je logické, že na týchto štruktúrach je založený aj dátový formát, ktorý je interoperabilný medzi programovými jazykmi.