Skip to main content

Interakcia

Interakcia je typ akcie, ku ktorej dochádza pri interakcii dvoch alebo viacerých objektov. Myšlienka obojsmerného pôsobenia je základom koncepcie interakcie, na rozdiel od jednosmerného kauzálneho pôsobenia.

Interakcia má v rôznych vedách rôzne prispôsobené významy.

Interakciami sa zaoberá oblasť interakčného dizajnu. Definícia interakčného dizajnu je nasledovná:

„Interakčný dizajn je vytváranie dialógu medzi človekom a produktom, systémom alebo službou. Tento dialóg má fyzickú aj emocionálnu povahu a prejavuje sa v interakcii medzi formou, funkciou a technológiou, ako ju zažívame v priebehu času“.

Interakčný dizajn v oblasti dizajnu webových stránok a aplikácií možno nájsť ako subdisciplínu UX.  Kľúčový rozdiel medzi UX a interakčným dizajnom je v spôsobe, akým premýšľame o interakciách používateľov. Interakční dizajnéri sa zameriavajú na moment interakcie používateľa s produktom a ich cieľom je zlepšiť interaktívny zážitok. Pre dizajnérov UX je moment interakcie len časťou cesty, ktorou používateľ pri interakcii s produktom prechádza. Dizajn UX a dizajn interakcie sú prepojené, ale je takmer nemožné vytvoriť dobrý dizajn interakcie oddelene od dizajnu UX.

Čo je teda úlohou dizajnéra interakcie? Samostatnú pozíciu interakčného dizajnéra možno nájsť najmä vo veľkých spoločnostiach, ako je Google alebo Microsoft, kde je celá oblasť UX ďalej rozdelená na špecializované oblasti. Vo všeobecnosti medzi povinnosti dizajnéra interakcií patrí identifikácia kľúčových interakcií produktu a tvorba prototypov na testovanie konceptov.