Skip to main content

Gutenberg editor

Editor Gutenberg je blokový editor obsahu v systéme WordPress CMS na vytváranie webových stránok. Je k dispozícii od verzie WordPress 5.0 a nahradil pôvodný editor Classic.

Editor Gutenberg bol pôvodne len zásuvný modul, ale následne bol implementovaný do jadra systému WordPress. Gutenberg však stále nájdete v úložisku Plugins, kde sa pravidelne aktualizuje a zvyčajne sa v ňom zavádzajú nové funkcie skôr, ako sa implementujú do samotného jadra WordPress. Gutenberg je teraz predvoleným editorom na úpravu obsahu. Zvyčajne sa tiež označuje len ako blokový editor. Možno však nainštalovať aj pôvodný klasický editor.

Na rozdiel od pôvodného editora, ktorý umožňoval upravovať len veľké časti obsahu naraz, Gutenberg funguje na princípe úpravy jednotlivých blokov obsahu a funkčne sa podobá nástroju Page Builder. Medzi jednotlivé bloky patria napríklad nadpisy, text, zoznamy a galérie.

Hlavným účelom implementácie editora Gutenberg do systému WordPress bolo poskytnúť používateľom väčšiu flexibilitu pri úprave jednotlivých stránok alebo príspevkov. Ďalšou motiváciou bolo zvýšiť konkurencieschopnosť samotného systému WordPress voči iným, sofistikovanejším nástrojom Page Builder.

Nový editor sa neustále vylepšuje a v každej verzii ponúka množstvo nových funkcií. Neustále sa pridávajú nové typy blokov alebo možnosti integrácie s nástrojmi tretích strán.

Od verzie 5.5 umožňuje editor Gutenberg pridávať takzvané Prefabs. Prefabs umožňujú používať vlastné preddefinované rozloženia blokov, použiteľné pre rôzne časti stránky, ktoré sa opakujú na celom webe.