Skip to main content

Brand

Značka je názov, symbol alebo iná značka, ktorú podniky používajú na odlíšenie svojich výrobkov od konkurencie a na podporu verejnej identity.

Je to výrobok, služba alebo koncept, ktorý je verejne odlíšený od iných výrobkov, služieb alebo konceptov tak, aby sa dal ľahko komunikovať a dobre propagovať na verejnosti. Branding je proces vytvárania a šírenia názvu značky, jej vlastností a firemnej identity.

Je to nehmotný marketingový alebo obchodný koncept, ktorý pomáha ľuďom identifikovať spoločnosť, výrobok alebo jednotlivcax. Ľudia si často zamieňajú značku s vecami, ako sú logá, slogany alebo iné rozpoznateľné značky, ale ide o marketingové nástroje, ktoré pomáhajú propagovať tovar a služby.

Značky sa považujú za najdôležitejšie a najcennejšie aktíva spoločnosti. Spoločnosti ich môžu chrániť registráciou ochranných známok. Môžeme sa stretnúť s firemnými, osobnými, produktovými a servisnými značkami.

Značka je teda nehmotný majetok, ktorý pomáha ľuďom identifikovať konkrétnu spoločnosť a jej výrobky. Platí to najmä vtedy, keď sa spoločnosti potrebujú odlíšiť od ostatných, ktorí na trhu ponúkajú podobné výrobky. Ľudia si často zamieňajú logá, slogany alebo iné rozpoznateľné značky, ktoré vlastnia spoločnosti, s ich značkou. Hoci sa tieto pojmy často používajú zameniteľne, sú odlišné.

Tie prvé sú marketingové nástroje, ktoré spoločnosti často používajú na propagáciu a predaj svojich výrobkov a služieb. Keď sa tieto nástroje používajú spoločne, vytvárajú identitu značky. Úspešný marketing môže pomôcť udržať značku spoločnosti v popredí záujmu ľudí. Môže to znamenať rozdiel medzi tým, či si niekto vyberie vašu značku a nie značku konkurencie.