Skip to main content

Brand manuál

Brand manuál je dokument, který vysvětluje, jak by měla být prezentovaná firemní identita a značka na veřejnosti a jak by s ním měli lidé přijít do kontaktu. Tento manuál nepoužívají pouze pracovníci uvnitř firmy, ale především ti, kteří pracují s brandem externě. Manuál obsahuje praktické pokyny, které zajišťují, aby brand vždy zůstal rozpoznatelný a dobře čitelný, bez ohledu na použitý komunikační kanál.

Jak vytvořit brand manuál? Je nemožné sestavit univerzální šablonu. Protože každý konkrétní brand je univerzální, a tak si vytváří svůj vlastní manuál k obrazu svému. Každý manuál je jiný a napříč různými společnostmi se mohou značně lišit.

Nicméně existují některé aspokty, které se nacházejí ve většině příruček.

Například pokyny k logu, barvám a fontům, jak vyslovovat nebo psát názvy značek a pokyny v tónu hlasu společnosti (např. typické pro zpravodajské vysílání v TV/rádiu).
Pro logo je například zásadní následující: Pozitiv (standartní kombinace barev) a negativ (barvy převrácené) designu. Barevná paleta. Minimální rozměry, za které již nelze dále zmenšovat (horší čitelnost apod.).

Poloha v prostoru (může se otáčet?). Poloha a proporce vůči ostatním prvkům na grafice (texty, nadpisy) – kolik místa je potřeba zachovat kolem loga. Další faktory je potřeba posuzovat případ od případu.

Při vytváření Brand manuálu by se mělo vždy pamatovat na barvu, písmo, obrázky a tón hlasu. Vše by mělo být vysvětleno jasně a stručně, ne krátce, ale srozumitelně. Tak, aby každému bylo po přečtení ihned jasné, co tím autor chtěl říci.