Skip to main content

B2C

B2C je typ modelu business-to-customer, v ktorom spoločnosť predáva svoje výrobky alebo služby priamo jednotlivým spotrebiteľom. V tomto prípade sa o kúpe rozhoduje len koncový zákazník, ktorý má o výrobok záujem.

Podnikanie B2C možno opísať tradičnými kamennými predajňami a ľuďmi, ktorí si prichádzajú kúpiť ich výrobky alebo využiť ich služby.

Dnes sa však B2C vyvinulo tak, že zahŕňa digitálne kanály, ako sú webové stránky spoločnosti, platformy elektronického obchodu a sociálne médiá. V obchodnom modeli B2C sú spoločnosť a zákazník jediné dve strany, ktoré sa zúčastňujú na transakcii.

Tento trh je veľmi široký a zahŕňa mnoho spoločností, ktoré ponúkajú hmotný tovar, napríklad oblečenie a elektroniku, ako aj digitálny tovar, napríklad knihy, hudbu a aplikácie.

Existuje niekoľko rôznych modelov, ktoré spoločnosti B2C používajú na pohyb svojich produktov v digitálnom priestore.

1. Priami predajcovia – ide o jeden z najbežnejších obchodných modelov B2C. Predávajú produkty priamo spotrebiteľom. Patria sem malé online podniky, ako aj veľkí predajcovia ako Microsoft a Apple, ktorí predávajú výlučne svoje vlastné produkty.
2. Online sprostredkovatelia – Nevlastnia produkty, ktoré sa predávajú na ich stránke, ale umožňujú predajcom priamy kontakt s kupujúcimi a zvyčajne profitujú z toho, že majú vopred percento z transakcie. Príkladom týchto online sprostredkovateľov sú eBay a Etsy.
3. Reklamný – zahŕňa spoločnosť, ktorá nakupuje reklamný priestor na platforme, ktorá ponúka veľký reklamný priestor, ako napríklad YouTube alebo Reddit.