Skip to main content

Affinity photo

Affinity Photo je editor rastrovej grafiky vyvinutý spoločnosťou Serif Ltd. (americká spoločnosť). Softvér funguje pre iOS, macOS a Windows. Affinity photo spolupracuje s ďalšími s Affinity Designer a Affinity Publisher. Vo všeobecnosti používame Affinity Photo každý deň (tím na macOS) pri vytváraní grafiky, zatiaľ čo dizajnéri na Windows používajú Adobe Photoshop.

Vývoj sa začal v roku 2009 ako editor rastrovej grafiky pre systém macOS. Jeho prvá verzia dosiahla všeobecnú dostupnosť v roku 2015. O rok neskôr spoločnosť Serif uviedla verziu aplikácie pre systém Windows. Medzi funkcie aplikácie patrí spracovanie formátu RAW, úprava farieb, živé náhľady pri používaní efektov, spájanie obrázkov, alpha kompozícia, kompenzácia čierneho bodu a korekcia optickej aberácie.

Affinity slúži ako nástupca aplikácie PhotoPlus, ktorú spoločnosť Serif ukončila v roku 2017, aby sa mohla sústrediť na produktový rad Affinity. Bol opísaný ako alternatíva k programu Adobe Photoshop a je kompatibilný s bežnými formátmi súborov, ako je Adobe PSD (vrátane inteligentných objektov Photoshopu).

Funkcionalita zahŕňa spracovanie RAW, možnosti farebného priestoru, živé náhľady pri aplikácii efektov, ako aj spájanie obrázkov, alpha kompozície, kompenzáciu čierneho bodu a korekciu optickej aberácie. Práca v Affinity Photo je vždy živá, s posúvaním a približovaním pri 60 snímkach za sekundu a nedeštruktívnymi úpravami. Podporuje neobmedzený počet vrstiev a vyhradený pracovný priestor na vyvolávanie fotografií RAW, ako aj farebné priestory RGB, CMYK, LAB, stupne sivej so správou farieb ICC a 16-bitovými úpravami na kanál. Affinity Photo nie je organizátor obrázkov ako Apple Aperture alebo Adobe Lightroom.