Skip to main content

B2B

B2B je typ modelu business-to-business, v ktorom spoločnosť predáva svoje výrobky najprv inej spoločnosti, ktorá potom konkrétny výrobok predáva za svoju vlastnú cenu. Na dokončenie…
Petr Sanetrník
27 října, 2022

B2C

B2C je typ modelu business-to-customer, v ktorom spoločnosť predáva svoje výrobky alebo služby priamo jednotlivým spotrebiteľom. V tomto prípade sa o kúpe rozhoduje len koncový…
Petr Sanetrník
27 října, 2022

E-shop

Eshop je elektronický alebo online obchod. Pojem e-shop sa často zamieňa s pojmom e-commerce. Elektronický obchod je však akákoľvek obchodná transakcia uskutočnená prostredníctvom internetu. E-shop…
Petr Sanetrník
23 března, 2022